Εγγραφή στο Newsletter του έργου 'TeleICCE'

Μάθετε πως να αξιοποιήστε τις νέες τεχνολογίες και τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως συνεργασίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προς όφελος του ελεύθερου επαγγέλματός σας.

Εγγραφτείτε στο newsletter μας για νέα & ενημερώσεις για την χρήση πλατφορμών Τηλε-εργασία (freelancing platforms) & ψηφιακή Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (MOOC).


Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment» (Προώθηση της Τηλε-εργασίας & της Μαζικής Ανοικτής Online Κατάρτισης για βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και της Απασχόλησης των Επαγγελματιών) και ακρωνύμιο TeleICCE

Το έργο συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Επιχειρηματικών φορέων του Μπάρι (Istituto Formazione Operatori Aziendali (I.F.O.A.), η Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Ιταλίας (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa – CNA), με συνεργαζόμενο εταίρο το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

To Teleicce χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 www.greece-italy.eu